Търсене на имоти

Къде е изгодно да се прави бизнес през 2019: нашите съседи попадат в ТОП 10

Между 2 юни 2017 г. и 1 май 2018г. 128 правителства са въвели рекордни 314 реформи, които облагодетелстват малкия и среден бизнес, и предприемачите, като са създали работни места и са стимулирали частните инвестиции. Именно тези реформи са проследени и обобщени от Индекса за правене на бизнес на Световната банка, който класира 190 държави, според това къде е най-лесно да се развива частна дейност.
 
 
Джим Йонг Ким – президент на Световната банка: "Правителствата имат огромна задача да стимулират среда, в която предприемачите и малките и средни предприятия могат да процъфтяват. Добрите и ефикасни бизнес регулации са от решаващо значение за предприемачеството и успеха в частния сектор. Без тях нямаме шанс да прекратим крайната бедност и да насърчим споделения просперитет по света".

Този път, в Индекса попадат и някои държави, които досега не са изпъквали с особено благотворен бизнес климат като Афганистан, Кот д`Ивоар и Того. Впечатление правят и съседните на България Македония и Грузия, които попадат в ТОП 10 на мащабното проучване – съответно на 10 и на 6 позиция.

Бразилия отбелязва най-голямото подобрение в Латинска Америка и Карибите, като се реформира успешно в четири области. ОАЕ са останали на 11-то място, Китай – на 46-то, а Индия – на 77-мо място, като това е изкачване от 23 позиции, коментират експертите от Световната банка. Ето как изглежда пълната класация ТОП 10 на държавите, в които се прави най-лесно бизнес:

1. Нова Зеландия
2. Сингапур
3. Дания
4. Хонг Конг, Китай
5. Корея
6. Грузия
7. Норвегия
8. САЩ
9. Великобритания
10. Македония

Всъщност, Индексът измерва реформите в 11 области: стартиране на бизнес, издаване на разрешения за строеж, придобиване на електроенергия, регистрация на собственост, получаване на кредит, защита на миноритарните инвеститори, плащане на данъци, трансгранична търговия, изпълнение на договори, решаване на несъстоятелност и регулиране на пазара на труда.

 
Най-популярната реформа е улесненото започване на бизнес. Повече от една четвърт от икономиките са предприели действия в тази насока през 2017/2018г. Според проучването на анализаторите, стартирането на бизнес сега отнема средно 20 дни и струва 23% от дохода на глава от населението в сравнение с 47 дни и 76% от дохода на глава от населението през 2006 г.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини