Търсене на имоти

От днес: частично отпадат визите за Канада. Кои българи ще бъдат допускани по-лесно в страната?

Български граждани, които през последните десет години са имали виза за Канада, от днес няма да е необходимо да кандидатстват за издаването на нова, ако целта им е краткосрочно пребиваване. Те ще могат директно да попълват молба за електронно разрешително за пътуване – еТА, което ще бъде единственият необходим документ, за да преминат границата. Формулярът може да бъде намерен единствено на интернет страницата на канадското правителство и се попълва онлайн. Необходими са актуален паспорт, карта за електронно заплащане на съответните такси и валиден имейл адрес. От облекчения режим ще могат да се възползват и българи, които към момента притежават американска неимигрантска виза. еТА е с валидност пет години и позволява непрекъснат престой от 6 месеца и транзитно преминаване за посещение или бизнес. Българите, които не отговарят на описаните условия, ще трябва да подават стандартни документи за получаване на виза до 1 декември 2017г., когато изискването за притeжаване на такъв документ ще отпадне за всички. Актуално ще остане издаването на еТА.
Според неофициални данни, в Канада живеят около 150 000 българи. 44% от тях са безработни или с нископлатена работа. Повече за стандарта и начина на живот в страната, можете да научите от DOMAZA Новини: „130 000 долара за градска къща в Канада“.
 

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини