Търсене на имоти

От 2019г. ще плащаме повече данъци за недвижими имоти в България

Българското правителство прокарва промени в Закона за местните данъци и такси, които ще засегнат всички собственици на недвижими имоти в България. До този момент, всеки, който притежава апартамент или къща, които е декларирал като основно жилище, можеше да се възползва от 50 % данъчно облекчение или от 75%, ако е лице с намалена работоспособност. От 01.01.2019г. обаче тази привилегия ще отпадне. До решението се е стигнало след проверка по общини на Министерството на финансите, която е установила, че събираемостта на налозите е много ниска. Очевидно, голяма част от новопридобитите имоти изобщо не се декларират в законоустановения срок от три месеца, респективно – не се плаща за тях.
 
Освен това, ще отпадне и подаването на декларации за данъци при промяна на обстоятелствата при оценяването на една сграда, когато тя е била обект на саниране по евро-програма – това ще се прави от съответната община; при сгради ново строителство, които се въвеждат в експлоатация по ЗУТ – необходимата информация за определяне на годишния данък ще се подава от инвеститора/строителя при завършване на грубия строеж.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини