Търсене на имоти

Подобрява се бизнес климатът в строителството

С 2,5 пункта се повишава през май съставният показател „бизнес климат в строителството”, сочат данните на Националния статистически институт. Благоприятната ситуация е резултат от положителните оценки на строителни предприемачи за настоящото състояние на фирмите от сектора. Позицията им е, че строителната активност в момента запазва нивото си от предходния месец. Прогнозите им остават оптимистични за следващите три месеца, но са по-резервирани в сравнение с април.

Основните фактори, които затрудняват развитието на бранша, отново са несигурната икономическа обстановка, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. Забелязва се увеличаване на отрицателното влияние. Недостатъчното търсене, цени на материалите и недостиг на квалифицирана работна сила са другите пречки пред бизнеса. Строителните мениджъри предвиждат продажните цени да останат на същото ниво и през следващото тримесечие.

Като цяло общият показател на бизнес климата в България през май се е покачил с 3,1 пункта в сравнение с нивото си от април. Това се дължи на оптимистичните мнения на стопанските ръководители от секторите „Строителство”, „Търговия на дребно” и „Услуги”.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини