Търсене на имоти

По-лесно ще се сменя статутът на земеделската земя

След президентското вето, което беше отхвърлено от Народното събрание в началото на годината, най-после бяха приети промените в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи, които ще улеснят процедурите по смяна на статута им.
 

Депутатите разясняват, че с нововъведенията ще се облекчи значително административната тежест за юридически и физически лица, които са в процедура по смяна на статут. Отменя се задължението на тези инвеститори да представят пред ресорната комисия проект на ПУП когато подават искане за утвърждаване на площадка за проектиране, уточнява изданието fermer.bg.
 

Други промени предвиждат много по-лесно да се включват земи в границите на урбанизирани територии и да се провеждат търгове за отдаване под наем на свободни площи и за обработваеми земи, част от Държавния поземлен фонд. Намалява се и административната тежест върху гражданите и бизнеса при определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от Фонда.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини